Vitorondens 200-T, kondenserende oliekedler til modernisering

   
 
Gulvstående kondenserende oliekedel
Vitorondens 200-T er en gulvstående kondenserende oliekedel med et attraktivt pris-ydelses-forhold. Kedlen overbeviser med dens kompakte dimensioner og er særligt egnede til moderniseringen.
 
Til Vitorondens 200-T er det muligt at få Vitocell varmtvandsbeholdere fra Viessmanns tilbehørsprogram.
 
Eutectoplex-hedefladen garanterer lang levetid og en høj driftssikkerhed.
 
   

 

   
 
Høj driftspålidelighed med effektive
komponenter
Vitorondens kondenserende oliekedler er baseret på støbegodskedlen – Vitorond 100, som i mange år har været effektiv.
 
Takket være kombinationen af Eutectoplexhedefladens lange levetid med en efterkoblet Inox-radial-varmeveksler af rustfrit stål, forløber forbrændingen og kondensationen adskilt fra hinanden.
 
Fordelen: Forbrændingsrester forbliver i brændkammeret, mens forbrændingsgasserne kondenseres aflejringsfrit i røggasveksleren.

Unit-blåbrænderen Vitoflame 300 er beregnet til alle almindelige fyringsolier, og den sørger for en særligt miljøvenlig og eff ektiv forbrænding.

Tilsætning af op til ti procent bioolie er mulig.
 
1 Inox-radial-varmeveksler
2 Højeffektiv isolering
3 Eutectoplex-hedeflade af homogent støbejern
4 Digital kedelkredsregulering Vitotronic
5 Unit oliebrænder Vitoflame 300
 
   

 

   
 
 
Adgang via smartphone og Viessmann Vitotrol App
Ved hjælp af den til formålet udviklede App er det altid, selv på farten, muligt at få adgang via en smartphone eller tablet med en mobil internetforbindelse. App'ens betjeningsoverflade svarer til displayet på fjernbetjeningen Vitotrol 300 RF og er takket være visningen i farver og den klare opdeling særlig let at betjene.
 
 
Viessmann Vitotrol App
Med Vitotrol App får de mulighed for at betjene deres Viessmann varmeanlæg med Vitotronic regulering. Betjeningen er enkel, intuitiv og bekvem at betjene fra ethvert sted til enhver tid.
Simpel og brugervenlig regulering
Reguleringen Vitotronic 200 med klartekstvisning og grafisk understøttelse gør det muligt for brugeren at benytte en simpel, selvforklarende og menustyret betjening.
 
Via Vitotronic er det muligt at regulere en varmekreds uden blandeventil og op til to varmekredse med blandeventil.
 
 
   

 

 

 

Profitér af disse fordele:
 
 • Kondenserende oliekedler til moderniseringen, til en fordelagtig pris.
 • Normnyttegrad: op til 97 % (Hs)/103 % (Hi).
 • Høj driftssikkerhed og lang levetid takket være effektive komponenter (Eutectoplex-hedeflade).
 • Efterkoblet, selvrensende Inox-radial-varmeveksler af rustfrit stål.
 • Lav emission af skadelige stoffer med olie-blåbrænder Vitoflame 300.
 • Jetflow-system for optimal kedelvandsfordeling.
 • Fleksibel opstilling på grund af driftsform med balanceret aftræk (indtil 53,7 kW) eller rumluftafhængig drift.
 • Betjeningsvenlig Vitotronic regulering med klartekst- og grafikvisning.
 • Alle almindelige fyringsolier EL med indtil 10 % bioolie kan anvendes.
 • Lydsvag drift med røggaslyddæmpere, der kan monteres eksternt.
 • Tidsbesparende montering; kabinet og regulering er formonteret på Vitorondens 200-T op til 53,7 kW.
 • Let indbringning eftersom Vitorondens 200-T fra 67,6 til 107,3 kW består af enkeltkomponenter. Kedlen leveres som en blok, kabinet, varmeveksler til efterkobling og regulering monteres på opstillingsstedet.

 

10 års garanti på utæthed som følge af korrosion på
Inox-radialvarmeveksleren af rustfrit stål fra leveringsdato august 2012.

Forudsætninger:
– Indgåelse af en servicekontrakt og dokumentation for den 2. årlige vedligeholdelse.
– Olie-, vand- og forbrændingsluftbeskaffenhed i overensstemmelse med Viessmanns forskrifter.