Ventilation​

Kravene til og behovet for et sundt og miljørigtigt indeklima øges konstant.

Varmeforretningen A/S har stor ekspertise i projektering og installation af diverse ventilationsanlæg og ventilationsformer. Mulighederne er mange, og der er ikke to opgaver, der er ens, hvorfor det er yderst vigtigt med god rådgivning, inden den rigtige løsning vælges.

Den rette løsning er både vigtig af hensyn til kvaliteten af installationen, men også i forhold til driftsøkonomien, og den samlede økonomi set over en længere årrække.

Vi tilbyder ventilationsløsninger, der kan betale sig på lang sigt. Det er ikke nødvendigvis den billigste løsning her og nu.

Ventilationen er vigtig

Lavenergihuse eller andre bygninger, der er bygget eller renoveret i henhold til europæiske regler om energibesparelse, skal være udført med tætte fuger. Kun på denne måde kan man sikre, at energitabet til omgivelserne kan holdes på et lavt niveau, at der bruges mindre energi, og at dine udgifter til energi mindskes. Til gengæld forhindrer man derved også et naturligt luftskifte gennem sprækker, fuger, utætte vinduer og døre. Konsekvensen er, at man får et dårligt indeklima med for høj luftfugtighed, for store mængder CO2 og andre sundhedsskadelige stoffer samt skimmelvækst.

For dem, der bor i huset, er det ensbetydende med utilpashed og i værste fald allergi. Ligeledes kan der ske skader på huset, hvorfor husets værdi falder.

Disse problemer kan ganske vist afhjælpes ved at åbne vinduerne, men derved forsvinder den energibesparelse, man har opnået. Overvej derfor en ventilationsløsning i stedet.

Service af ventilationsanlæg

Varmeforretningen A/S har mangeårig erfaring med installation og servicering af diverse typer ventilationsanlæg. Så lad trygt os servicere dit ventilationsanlæg.

Ventilationsanlæg bør have udført service mindst to gange årlig. Service besøg indbefatter filterskift efter behov. Hyppigheden af filterskift afhænger selvfølgelig meget af, det miljø anlægget opererer i.

Indregulering

For at et ventilationsanlæg skal virke efter hensigten, er det vigtigt, at anlægget er rigtigt indreguleret, dvs. at dyser og armaturer er indstillet til den rigtige luftmængde for at opretholde en jævn og ligelig fordeling af luften.

Vi udfører indreguleringer med det nyeste måleudstyr, og du modtager altid en udførlig rapport.

Ønskes servicekontrakt?

Tegn en servicekontrakt, så er du sikret regelmæssige servicebesøg. Vi giver dig en fast pris.

Kontakt Varmeforretningen A/S på tlf. 98 52 37 16